آیا می توان بیش از یک حساب ایگولد داشت؟ - تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

آیا می توان بیش از یک حساب ایگولد داشت؟

 آیا می توان بیش از یک حساب ایگولد داشت؟
بله. در قسمت FAQ سایت ایگولد به وضوح نوشته شده که در صورت دادن اطلاعات معتبر شناسایی (مثلاً آدرس پستی و شماره تلفن صحیح) شما می توانید چند حساب ایگولد هم داشته باشید