آنچه که یک انسان شاد می داند - تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

آنچه که یک انسان شاد می داند

آنچه که یک انسان شاد می داند

افراد شاد کنترل زندگیشان را در دست دارند، آن‌ها خود انتخاب می‌کنند که در کجا زندگی کنند.

انسان‌های شاد از رابطه بین جسم و روحشان آگاهند و می‌دانند که ‌باید به هر دوی آنها توجه کرد و از آنها مراقبت کرد.

افراد شاد به زندگی به عنوان یک بازی که در آن برد و باخت تعیین‌کننده راه است، نمی‌نگرند، بلکه معتقدند زندگی کسب یک تجربه است، تجربه بد یا خوب.

افراد شاد می‌دانند چگونه در زمان حال زندگی کنند. افراد شاد می‌دانند که بعضی از اتفاقات خارج از کنترل انسان است. اگر منتظر بهترین‌ها باشید در حالی که خود را برای بدترین‌ها آماده کرده باشید همیشه در آینده آماده و موفق خواهید بود.

آدم‌های شاد برنامه‌ریزی و نقشه‌هایشان قدم به قدم است. آنها منتظر نمی‌مانند تا اتفاقات خوب به سراغشان بیاید و اهمیت قدم‌های کوچک را با تمام وجود درک می‌کنند.

انسان‌های شاد می‌دانند چگونه با نگاهی به آینده از اشتباهاتشان درس بگیرند و از آنها عبور کنن