مردم ملل مختلف چگون زندگی را می گذرانند؟ - تجارت الکترونیک
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

تجارت الکترونیک

مردم ملل مختلف چگون زندگی را می گذرانند؟

مردم ملل مختلف چگون زندگی را می گذرانند؟

پس از ساعتها تحقیق ، برنامه روزانه ملتهای مختلف به شرح زیر اعلام می شود :

امریکا : ۸ ساعت کار ، ۸ ساعت استراحت ، ۲ ساعت ماندن در ترافیک ، ۲ ساعت تفریح

ناسالم ، ۲ ساعت تماشای تلویزیون ، ۲ ساعت کار با اینترنت

فرانسه : ۸ ساعت کار ، ۶ ساعت استراحت ، ۲ ساعت قدم زدن در خیابان ، ۴ ساعت کتاب

خواندن ، ۲ ساعت حرف زدن علیه تلویزیون ، ۲ ساعت خندیدن
ایتالیا : ۴ ساعت کار ، ۸ ساعت خواب ، ۴ ساعت غذا خوردن ، ۶ ساعت حرف زدن ، ۲

ساعت خیابان گردی

آلمان : ۸ ساعت کار ، ۸ ساعت خواب ، ۲ ساعت اضافه کار ، ۲ ساعت تماشای مسابقات

تلویزِیونی ، ۲ ساعت مطالعه ، ۲ ساعت فکر کردن به خودکشی

کوبا : ۸ ساعت کار ، ۸ ساعت تفریح ، ۴ ساعت خواب ، ۴ ساعت گوش کردن به سخنرانی

کاسترو

عربستان سعودی : ۸ ساعت تفریح همراه با کار ، ۶ ساعت تفریح همراه با خرید در خیابان

، ۱۰ ساعت خواب

مصر : ۴ ساعت کار ، ۸ ساعت خواب ، ۸ ساعت کشیدن قلیان ، ۲ ساعت گوش کردن به ام

کلثوم ، ۲ ساعت حرف زدن در مورد گذشته

هندوستان : ۸ ساعت جستجوی کار ، ۶ ساعت خواب ، ۶ ساعت تماشای فیلم ، ۲ ساعت

جستجو برای محل خواب ، ۲ ساعت برای رد شدن از خیابان

پاکستان : ۴ ساعت کار غیر مجاز ، ۸ ساعت خواب در حین کودتا ، ۸ ساعت اعتراض علیه

کودتا ، ۴ ساعت فرا ر از دست پلیس

ایران : ۸ ساعت خواب ، ۸ ساعت استراحت ، ۲ ساعت حرکت در ترافیک ، ۱ ساعت کار

،۳ ساعت بحث در مورد گذران اوقات فراغت ، ۲ ساعت بحث در مورد فوتبال!