با تو - تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

با تو

با تو

 می دونی با تو جانمازم پر میشه از ستاره ها

می دونی بی تو سرد سرده پیله پروانه ها

می دونی با تو می شکنه بغض قناری های عاشق

می دونی بی تو آسمون رنگ نداره ،

آخه بچه که بودم فکر می کردم آبیه رنگ تنت ، چون دل آسمون بود وطنت

می دونی بی تو سپیده صبح خجالت می کشه تن تازه شو رو سر آسمون پهن بکنه

می دونی بی تو خورشیدم آبستن زخم و رنج و درده

می دونی بی تو زخمیه ، احساس عالم تا ابد

می دونی با تو شیرینه ، لبخند اجباری دخترکای بی گناه

می دونی با تو قلب ابرا ، یکدست آبیه ، آبی تر از رنگ خودت

می دونی با تو عاشقن ، شبنمای صبح موقع مرگ

می دونی با تو فرشته ها تو قصه معنا می گیرن

آخه کی دیده تا حالا پری دریایی رو تو ظرف پر از آب کثیف

می دونی با تو قلبا هم ، تو هوای همدیگه غنچه میشن

می دونی با تو شبا هم واسه نور معرفت صف میکشن

می دونی با تو جوون میشه ، قلب من موقع رقص

می دونی بی تو سنگیه روح چکاوک تو قفس

می دونی با تو میبینم ، رنگ سبز بودنت تو هرکجا

ازت می خام همیشه برام بمونی و نگام کنی .