کوتاه اما ... - تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

کوتاه اما ...

 

کوتاه اما ...

سعی کنید آن چیزی را که دوست دارید بدست آورید، وگرنه باید آن چیزی را  که بدست میاورید دوست بدارید.


آنچه
که زیباست عزیز نیست آنچه که عزیز است زیباست سعی کن زیبایی در  نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری


زندگی مثل پیانو است ، دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای
شادی ها . اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه ا با هم فشار دهی


همیشه با به دست آوردن اون کسی که دوستش داریم نمیتوانیم صاحبش شویم،
گاهی لازمه ازش بگذریم تا بتونیم صاحبش بشیم

 

لازمه ی خوشبختی جذب کردن چیزهای تازه نیست، بلکه حذف کردن افکار کهنه است، افکاری که به هیچ دردی نمی خورند.


تمام محبتت را به پای دوستت بریز اما نه تمام اعتمادت را.
امام علی(ع)


عاشق
عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش، به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش ... زرتشت