ارتباط جرم با مرگ ستارگان - تجارت الکترونیک
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

تجارت الکترونیک

ارتباط جرم با مرگ ستارگان

ارتباط جرم با مرگ ستارگان

  سه طریق برای مرگ ستارگان وجود دارد. ستارگانی که جرم آنها کمتر از 1.4 برابر جرم خورشید است. این ستارگان در نهایت به کوتوله‌های سفید تبدیل می‌شوند. ستارگانی که جرم آنها بیشتر از 1.4 برابر جرم خورشید است، در نهایت به ستارگان نوترونی و به سیاه چاله‌ها تبدیل خواهند شد.