پوشاک سنتی بانوان عشایر لرستان: - تجارت الکترونیک
X
تبلیغات
زولا

تجارت الکترونیک

پوشاک سنتی بانوان عشایر لرستان:

پوشاک سنتی بانوان عشایر لرستان:

جومه: نوعی پیراهن زنان لرستان که بصورت آزاد , بلند وبدون یقه می‌‌باشد.

کلنجه: بالاپوش یراق دوزی شده‌ای است که در بسیاری موارد رویه جلوی آن را سکه دوزی وتزیین می‌کنند.

تره و گل ونی: تره پارچه ابریشمی مخصوصی است که زنان لر به سر می‌‌بندند و به لری آن را (ساوه)می‌گویند. تره را در حالت عادی می‌‌بندندو برای شرکت در مراسم وجشن و سور، نوعی از آن را به نام (گل ونی)که رنگین است روی تره می‌‌بندند.