قیصر امین پور - تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

قیصر امین پور

قیصر امین پور 

«قطار می‌رود 

تو می‌روی 

تمام ایستگاه می‌رود 

و من چقدر ساده‌ام  

که سال‌های سال  

در انتظار تو 

کنار این قطار رفته ایستاده‌ام  

و همچنان

به نرده‌های ایستگاه رفته 

تکیه داده‌ام!»